Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Makina Dairesi

Makina Dairesi Asansör kuyusunun bir parças? olarak genellikle kuyu üstünde bulunan, asansör makinas? ve asansör teçhizat?n?n içinde bulundu?u makina dairesinin de incelenmesi gerekir.
Makina dairesi, asansör h?z? ve beyan yükü olarak adland?r?lan asansör yüküne göre belirlenmesi gereken bir aland?r.
Bu alan?n d?? etkenlerden korunmu? rutubetsiz, yeteri ayd?nl?kta (en az 200 lüx ve stroboskopik yan?lg?dan etkilenmeyecek ?ekilde ayd?nlat?lm??),
iyi havaland?r?lan, ortam s?cakl??? +5~+40 derece aras?nda korunabilen, ses ve titre?imleri önleyecek ?ekilde düzenlenmi? olmas? gerekir.
Makina dairesindeki makina k?sm?n?n bulundu?u dö?eme, asansör çal??malar?nda olu?abilecek darbe ve kuvvetlere dayanabilecek mukavemette olmal?, bu dö?emeye kolayca ç?k?labilmelidir.
Yerden yüksekli?i 50 cm?yi geçen makina kaidelerine ç?kmak için ayr? bir merdiven yap?lmal?d?r.
Makina dairesinin asansörün beyni oldu?u dü?ünülürse, makina yerle?iminin ve çal??ma ortam?n?n ne kadar önemli oldu?u ortaya ç?kar.
Makina dairesinde teçhizatlar aras?ndaki geçi? yollar?, makina dairesi giri?leri ?artnamelere uygun olmal?d?r.
Makina dairelerinin boyutlar?, cihazlarda ve özellikle elektrik aksam?nda kolay ve güvenlik içinde çal???lmas?na imkân verecek yeterlilikte olmal?d?r.
Özellikle çal??ma alanlar? üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmal? ve;
a) Kumanda panolar? ve tablolar?n?n önünde serbest çal??may? sa?layacak yatay bir alan bulunmal?d?r:
b) Gerekli olan yerlerde hareketli parçalar?n bak?m ve kontrolü için bak?m?n yap?laca?? tarafta, ve varsa elle kata getirme tertibat? için en az 0,5 m x 0,6 m?lik bir serbest yatay alan bulunmal?d?r.
Geçi? yollar? üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmal?d?r.
Serbest alanlara geçi? yollar? en az 0,5 m geni?li?inde olmal?d?r.
Hareketli parçalar?n bulunmad??? yerlerde bu geni?lik 0,4 m?ye kadar azalt?labilir.
Tahrik makinas?n?n dönen parçalar?n?n üstünde en az 0,3 m yüksekli?inde bir serbest dü?ey mesafe bulunmal?d?r.
Makina dairesindeki farkl? seviyedeki dö?emeler aras?nda 0,5 m?den fazla bir yükseklik fark? varsa, korkuluklar? olan merdiven veya basamaklar bulunmal?d?r. ?htiyaca göre a??r asansör parçalar?n? kald?rmak için, makina dairesi tavan?na veya ta??y?c? putrellere, bir veya birden fazla, uygun ?ekilde yerle?tirilmi?, üzerlerine ta??ma kapasiteleri yaz?lm?? ta??y?c? veya kanca monte edilmelidir.
Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Oylama

Sadece üyeler oylayabilir.

Lütfen Üye olun ya da Üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Sayfa olusturulma süresi: 1.03 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,740 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.