Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Asansör Yönetmeligi

31 Ocak 2007 ÇARSAMBA Resmî Gazete Sayi : 26420

YÖNETMELIK

Sanayi ve Ticaret Bakanligindan:

ASANSÖR YÖNETMELIGI

(95/16/AT)

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeligin amaci; insanlarin, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin tasinmasinda kullanilan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarinin piyasaya arz edilmeden önce karsilamalari gereken temel saglik ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik;

a) Binalarda ve insaatlarda sürekli olarak kullanilan asansörleri ve bu asansörlerde kullanilacak, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)?te listelenmis olan güvenlik aksamlarini,

b) Makasli asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamami veya bir bölümü baska yönetmeliklerin kapsamina giriyorsa, söz konusu yönetmeliklerin yürürlüge giris tarihinden önceki asansörleri,

b) Kamu veya özel sektör tarafindan insan tasimaciligina yönelik olarak, demir yolu hattinda halatla çekilen vagonlar dahil, kablolu tasima sistemlerini,

c) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmis ve imal edilmis asansörleri,

ç) Maden ocagi vinçlerini,

d) Sahne asansörlerini,

e) Tasit araçlarina monte edilmis asansörleri,

f) Makinelere bagli ve sadece çalisma yerine giris amaçli asansörleri,

g) Disli rayda çalisan trenleri,

g) Insan veya insan ve yüklerin tasinmasi amaçli insaat santiyelerinde kullanilan asansörleri,kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayili Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanuna dayanilarak,

b) Avrupa Birliginin 95/16/EC sayili direktifine paralel olarak,

hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir açi olusturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup;

1) Insanlarin,

2) Insan ve yüklerin,

3) Kabine ulasilabiliyorsa, yani bir kisi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan veya kabin içindeki kisinin erisim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmis ise, sadece yüklerin,

tasinmasina yönelik bir tertibati,

b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarim, imalat, montaj ve piyasaya arzindan sorumlu olan, asansöre CE uygunluk isaretini ilistiren ve AT uygunluk beyani düzenleyen özel veya tüzel kisiyi,

c) Asansörün piyasaya arzi: Asansör monte edenin, asansörü kullaniciya ilk olarak hazir hale getirmesini,

ç) Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligini,

d) Güvenlik aksami: Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)?te listelenmis olan aksamlari,

e) Güvenlik aksami imalatçisi: Güvenlik aksaminin tasarim ve imalatindan sorumlu olan, güvenlik aksamina CE uygunluk isaretini ilistiren ve AT uygunluk beyani düzenleyen özel veya tüzel kisiyi,

f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

g) Model asansör: Teknik dosyasinda, objektif degerler ile tanimlanan ve benzer güvenlik aksamini kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik gereklerinin nasil karsilanacaginin gösterildigi; model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarini olusturan asansörler arasinda izin verilen tüm varyasyonlarin, maksimum ve minimum degerleri ile birlikte teknik dosyada açikça gösterildigi; temel güvenlik gereklerini saglamak bakimindan muhtelif ekipmanin benzerliginin hesaplama ve/veya tasarim planlari ile gösterilebildigi numune asansörü,

g) Müstesarlik: Dis Ticaret Müstesarligini,ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Temel Güvenlik Gerekleri ve Standartlar

Temel güvenlik gerekleri

MADDE 5 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamina giren asansörler, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)?de belirtilen temel saglik ve güvenlik gereklerini yerine getirmek zorundadir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamindaki güvenlik aksamlari, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)?de belirtilen temel saglik ve güvenlik gereklerini karsilamalari veya monte edildikleri asansörün bu gereklilikleri karsilamalarini saglamalidir.

Standartlar

MADDE 6 ? (1) Uyumlastirilmis bir Avrupa standardinin bir veya daha fazla saglik ve güvenlik geregini kapsamasi durumunda,

a) Bu standarda uygun monte edilmis asansörlerin bu Yönetmeligin 5 inci maddesindeki ilgili temel gereklere uygun oldugu,

b) Bu standarda uygun olarak imal edilmis güvenlik aksamlarinin, gerektigi sekilde monte edilmeleri bakimindan asansörlerle ilgili temel gereklere uygunlugu sagladiklari,

kabul edilir.

(2) Bakanlik, uyumlastirilmis ulusal standartlarin isim ve numaralarini Resmî Gazete?de yayimlatir ve bu bilgileri Müstesarlik araciligi ile Komisyona bildirir.

(3) Uyumlastirilmis standartlarin bulunmadigi durumda Bakanlik, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)?deki temel saglik ve güvenlik gereklerinin dogru uygulanmasi için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik özellikler hakkinda, ilgili taraflarin bilgilendirilmesi için gerekli önlemleri alir.

(4) Uyumlastirilmis standartlarin 5 inci maddede belirtilen ilgili gerekleri tamamen saglamadiginin Bakanlikça tespit edilmesi durumunda, konu Müstesarlik araciligi ile derhal Komisyona bildirilir. Komisyonun konuyu degerlendirilmesi sonucunda Bakanlikça yapilan tespitin dogru olduguna karar verilerek bu durumun Avrupa Birligi Resmî Gazetesi?nde ilan edilmesi halinde Bakanlik, uyumlastirilmis Avrupa standardina karsilik geldigi kabul edilen uyumlastirilmis ulusal standardi yürürlükten kaldirir.

(5) Uyumlastirilmis ulusal standartlari hazirlama ve izleme sürecinde sosyal taraflara ulusal seviyede etkin olma imkâni vermek için Bakanlikça gereken önlemler alinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Degerlendirme Islemleri ve CE Uygunluk Isareti

Uygunluk degerlendirme islemleri

MADDE 7 ? (1) Güvenlik aksamlari ve asansörler için uygunluk degerlendirme islemlerinde asagidaki hususlar yerine getirilir.

a) Güvenlik aksami imalatçisinin veya Türkiye?de yerlesik yetkili temsilcisinin, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)?te belirtilen güvenlik aksamlarinin piyasaya arzindan önce;

1) Güvenlik aksami modelinin bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)?e uygun olarak AT tip incelemesine ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XI)?e uygun olarak onaylanmis kurulus tarafindan yapilacak imalat denetimine sunulmasi,

2) Güvenlik aksami modelinin bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)?e uygun olarak AT tip incelemesine sunulmasi ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VIII)?e uygun olarak imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi isletilmesi,

3) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IX)?a uygun olarak tam kalite güvence sistemi isletilmesi,

usullerinden birisini seçerek uygunluk degerlendirmesine tabi tutmasi,

4) Seçilen uygunluk degerlendirmesi usulüne göre bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VIII), (Ek IX) veya (Ek XI)?den ilgili olanda verilen sartlari dikkate alarak, her güvenlik aksamina CE uygunluk isaretini ilistirmesi ve her aksam için bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek II)?de listelenen bilgiyi içeren AT Uygunluk Beyanini düzenlemesi,

gerekmektedir.

5) Güvenlik aksami imalatçisi veya Türkiye?de yerlesik yetkili temsilcisi, AT Uygunluk Beyaninin bir kopyasini güvenlik aksaminin son imalat tarihinden itibaren 10 yil süreyle muhafaza etmelidir.

b) Bir asansörün piyasaya arzindan önce, asagidaki alt bentlerde belirtilen islemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.

1) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)?te belirtilen AT tip incelemesinden geçen bir asansöre uygun olarak tasarimlanmissa; bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI)?da belirtilen son muayene ya da bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XII) veya (Ek XIV)?te belirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak, imal ve monte edilir ve deneyleri yapilir; bununla birlikte, ayni asansör üzerinde bir yandan tasarim ve imal asamalari yapilirken diger yandan montaj ve deney asamalarina yönelik islemler de yapilabilir.

2) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)?te belirtilen AT tip incelemesinden geçen bir model asansöre uygun olarak tasarimlanmissa; bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI)?da belirtilen son muayene ya da bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XII) veya (Ek XIV)?te belirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak imal ve monte edilir ve deneyleri yapilir.

3) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XIII)?e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan ve uyumlastirilmis standartlara tam olarak uygun olmayan ve bu nedenle beraberinde bir tasarim incelemesi yer alan bir asansöre göre tasarimlanmis ise, buna ek olarak bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI)?da belirtilen son muayene ya da (Ek XII) veya (Ek XIV)?te belirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak imal ve monte edilir ve deneyleri yapilir.

4) Asansöre bir onaylanmis kurulus tarafindan bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek X)?da belirtilen birim dogrulama islemi uygulanir.

5) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XIII)?e göre kalite güvence sistemine tabi olmakla birlikte, tasarim, ilgili uyumlastirilmis standartlara tamamen uygun degilse, ek olarak tasarim incelemesi yapilir.

(2) Bu maddenin birinci fikrasinin (b) bendinin (1), (2) ve (3) numarali alt bentlerinde düzenlenen durumlarda tasarimdan sorumlu kisi, imalat isleminden, montajdan ve deneyden sorumlu kisiye mutlak güvenlikle çalisabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi saglamak zorundadir.

(3) Asansör monte eden, bu maddenin birinci fikrasinin (b) bendinde sözü edilen bütün durumlarda, seçilen uygunluk degerlendirmesi usulüne göre bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI), (Ek X), (Ek XII), (Ek XIII) veya (Ek XIV)?ten ilgili olanda verilen sartlari dikkate alarak, asansöre CE uygunluk isaretini ilistirir, asansör için (Ek II)?de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyani düzenler ve asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 10 yil süreyle AT uygunluk beyaninin bir kopyasini muhafaza eder.

(4) Komisyonun, Avrupa Birligi üyesi ülkelerin ve diger onaylanmis kuruluslarca istenmesi halinde, Bakanlik uygunluk beyaninin ve son muayeneye iliskin deney raporlarinin bir kopyasini asansör monte eden firmadan talep edebilir.

(5) Asansör veya güvenlik aksamlarinin CE uygunluk isaretinin ilistirilmesi ve sair hususlarda baska yönetmeliklerin de kapsamina girmesi durumunda, CE uygunluk isareti ilistirilmesi asansörün ve güvenlik aksaminin söz konusu baska yönetmeliklere de uygun oldugunu gösterir.

(6) Bununla birlikte, bu maddenin besinci fikrasinda bahsedilen yönetmeliklerden bir veya birden fazlasinin monte edene veya imalatçiya geçis dönemi boyunca hangi düzenlemeyi uygulayacagini seçme izni vermesi durumunda, CE uygunluk isareti, sadece asansörü monte eden veya güvenlik aksami imalatçisi tarafindan uygulanacak yönetmeliklere uygunlugu gösterir. Bu durumda uygulanan yönetmeliklerin Resmî Gazete?de yayimlandigi sekliyle yönetmeliklerce talep edilen ve asansör veya güvenlik aksaminin beraberinde bulunan belge, teblig veya talimatnamelerde yer almalidir.

CE uygunluk isareti

MADDE 8 ? (1) CE uygunluk isaretinin sekli bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek III)?te gösterilmistir. CE uygunluk isaretinin ilistirilmesinde ve kullanilmasinda 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan "CE" Uygunluk Isaretinin Ürüne Ilistirilmesine ve Kullanilmasina Dair Yönetmeligin 5 inci maddesi hükümleri uygulanir.

(2) CE uygunluk isareti,

a) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)?deki 5 inci paragraftaki düzenlemelere uygun olarak, her asansör kabinine açikça ve görülebilir sekilde,

b) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)?te listelenen güvenlik aksamlarinin her birine, eger bu mümkün degilse güvenlik aksamina ayrilmayacak biçimde takilan bir etiketin üzerine,

ilistirilir.

(3) Üçüncü kisileri CE uygunluk isaretinin anlami ve sekli açisindan yaniltacak isaretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarina ilistirilmesi yasaktir. CE uygunluk isaretinin görünebilirligini ve okunabilirligini azaltmamasi sartiyla, baska bir isaret de asansörlere veya güvenlik aksamlarina ilistirilebilir.

(4) Asansör monte edenin veya güvenlik aksami imalatçisinin veya bunlarin Türkiye?de yerlesik yetkili temsilcisinin, bu Yönetmeligin getirdigi yükümlülüklere uymamasi durumunda, asansörü veya güvenlik aksamini piyasaya arz eden kisi, bu yükümlülüklerden sorumludur. Ayni yükümlülükler, asansör ya da güvenlik aksamini kendi kullanimi için imal edenler için de geçerlidir.

CE uygunluk isaretinin usulsüz kullanimi

MADDE 9 ? (1) Bu Yönetmeligin 13 üncü maddesinin hükümleri sakli kalmak kaydiyla;

a) Bakanligin CE uygunluk isaretinin uygun olmayan bir sekilde ilistirildigini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firmasi veya güvenlik aksaminin imalatçisi veya Türkiye?de yerlesik yetkili temsilcisi, asansörün veya güvenlik aksaminin CE uygunluk isaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasini saglamakla ve yapilan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.

b) Uygunsuzluk devam ediyorsa, Bakanlik kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu güvenlik aksaminin piyasaya arzinin kisitlanmasina veya yasaklanmasina veya piyasadan çekilmesine ve asansörün kullaniminin yasaklanmasina iliskin tüm önlemleri alir.

(2) Bakanlik, bu durumu ve yapilan islemleri Müstesarlik araciligi ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasaya arz

MADDE 10 ? (1) Bakanlik;

a) Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlerin ancak gerektigi sekilde monte edilip bakimi yapildiginda ve amacina uygun olarak kullanildiklarinda, kisilerin saglik ve güvenligini ya da uygun oldugunda mallarin güvenligini tehlikeye düsürmemeleri halinde,

b) Bu Yönetmelik kapsamindaki güvenlik aksamlarinin ise ancak, takilacak olduklari asansörlere gerektigi sekilde monte edilip bakimi yapildiginda ve amacina uygun olarak kullanildiklarinda, kisilerin saglik ve güvenligini ya da uygun oldugunda mallarin güvenligini tehlikeye düsürmemeleri halinde,

piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarini saglayacak gerekli bütün tedbirleri alir.

(2) Diger mevzuat hükümleri sakli kalmak kaydiyla, bu Yönetmelige uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksamlarinin piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmalari yasaklanmaz, sinirlanmaz veya engellenmez.

(3) Diger mevzuat hükümleri sakli kalmak kaydiyla, imalatçisinin veya Türkiye?de yerlesik yetkili temsilcisinin beyanina dayanarak bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlere takilmasi düsünülen aksamlarin piyasaya arzi yasaklanmaz, sinirlanmaz veya engellenmez.

(4) CE uygunluk isaretini tasiyan ve beraberinde bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek II)?de belirtilen AT Uygunluk Beyani bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlarinin bu Yönetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk degerlendirme islemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeligin tüm hükümlerine uydugu kabul edilir.

(5) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarinin, asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarinin imalatçisi veya bunlarin Türkiye?de yerlesik yetkili temsilcileri tarafindan uygun hale getirilene kadar satisa sunulmayacaginin kolaylikla görünür bir isaretle açikça belirtilmesi kaydiyla, ticaret fuarlarinda, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda sergilenmesi engellenmez. Gösteriler sirasinda, kisilerin korunmasi için yeterli güvenlik tedbirleri alinmalidir.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 11 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamina giren asansörler ve güvenlik aksamlarinin piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Sanayi ve Ticaret Bakanligi Tarafindan Gerçeklestirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlik tarafindan yapilir.

BESINCI BÖLÜM

Onaylanmis Kurulus

MADDE 12 ? (1) Bakanlik, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk degerlendirme islemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmis kuruluslarin tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldirilmasini 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Uygunluk Degerlendirme Kuruluslari ile Onaylanmis Kuruluslara Dair Yönetmelik ve 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Asansör Yönetmeligi Uygulamalari Için Onaylanmis Kurulus Görevlendirilmesinde Esas Alinan Temel Kriterlere Dair Tebligde belirtilen hükümler ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VII)?de belirtilen asgari ölçütlere göre gerçeklestirir. Ilgili uyumlastirilmis ulusal standartlarin düzenledigi temel ölçütlere uyan bir onaylanmis kurulusun (Ek VII)?nin gereklerine de uydugu kabul edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tedbirler

MADDE 13 ? (1) Asansörler ve güvenlik aksamlarinin temel saglik ve güvenlik gereklerini yerine getirmelerine iliskin tedbirler ile usulsüz isaret kullanimina karsi alinan tedbirler asagida belirtilmistir.

a) Bakanlik, bu Yönetmelige uygun olarak imal edilip CE uygunluk isareti tasiyan ve amacina uygun olarak kullanilan bir asansörün veya güvenlik aksaminin kisilerin ve yerine göre mallarin güvenligini tehlikeye atabilecegini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksaminin piyasadan toplanmasi veya toplatilmasi, piyasaya arzinin veya hizmete konulmasinin engellenmesi veya serbest dolasiminin kisitlanmasi için kanunlarca kendisine verilen yetkiler dahilinde, bütün tedbirleri alir. Bakanlik bu tip bir tedbir kararinin gerekçesiyle birlikte, özellikle bu durumun;

1) Bu Yönetmeligin 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik gereklerinin karsilanmamasi,

2) Bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde bahsedilen standartlarin yanlis uygulanmasi,

3) Bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklikler,

nedeniyle ortaya çikip çikmadigini Müstesarlik araciligi ile Komisyona derhal bildirir.

b) Uygun olmadigi halde CE uygunluk isareti tasiyan bir asansör veya güvenlik aksami için Bakanlik, isareti ilistirene karsi gerekli tedbirleri alir ve konu hakkinda Müstesarlik araciligi ile Komisyona bilgi verir.

c) Asansörü monte eden ile binanin veya insaatin sorumlusu kisi birbirleri ile sürekli irtibat halinde olarak gerekli bilgi alis verisini saglamali ve asansörün iyi çalismasini ve güvenlikli kullanimini saglamak için gerekli tedbirleri almalidir.

ç) Asansörü monte eden, asansörün çalismasi ve güvenligi için asansör boslugunda gerekenin disinda boru tesisati, elektrik tesisati veya baska bir donanimin olmamasini saglayacak tüm gerekli tedbirleri almalidir.

d) Bu Yönetmeligin 10 uncu maddesinin birinci fikrasi ve bu maddenin (c) ve (ç) bentleri hükümleri sakli kalmak üzere, asansörlerin bu Yönetmelikte belirtilmeyen bir sekilde degistirilmesi niteliginde olmamak kaydiyla, bu Yönetmelik hükümleri, söz konusu asansörler hizmete girdiginde veya kullanildiginda kisilerin korunmasini saglamak için Bakanligin gerekli gördügü sartlari bu Yönetmelige uygun olarak koyma yetkilerini etkilemez.

YEDINCI BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

Bildirimler

MADDE 14 ? (1) Bu Yönetmelik hükümleri geregince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamina 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü sinirlama, yasaklama ve tedbirler, bunlarin alinmasini gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlikça en kisa süre içinde ilgili taraflara ve Müstesarlik araciligi ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirilir.

Gizlilik

MADDE 15 ? (1) Bakanlik, onaylanmis kurulus ve bu Yönetmeligin uygulanmasina katilan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sirasinda temin ettikleri bütün bilgilerin gizliligini saglar.

Aykiri davranislarda uygulanacak hükümler

MADDE 16 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykiri davranista bulunanlara 4703 sayili Kanun hükümleri uygulanir. 4703 sayili Kanunda üretici tanimina dahil olanlara ürünlerin güvenligi için getirilen yükümlülükler sakli olup bu Yönetmelik sözü geçen yükümlülüklere istisna getirmez.

Ulusal daimi komite

MADDE 17 ? (1) Gerektiginde bu Yönetmeligin kendine mahsus uygulama ve yürütmesi için, Bakanlik esgüdümünde ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden olusan bir Ulusal Daimi Komite olusturulur.

Düzenlemeler

MADDE 18 ? (1) Bakanlik, bu Yönetmeligin uygulanmasi ile ilgili olarak gerekli alt düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldirilan mevzuat

MADDE 19 ? (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayili Resmî Gazete?de yayimlanan Asansör Yönetmeliginin (95/16/AT) 1 ila 13 üncü maddeleri (13 üncü madde dahil), 27 ila 32 nci maddeleri (32 nci madde dahil), geçici 1 inci maddesi ve ekleri yürürlükten kaldirilmistir.

(2) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayili Resmî Gazete?de yayimlanan Asansör Yönetmeliginin (95/16/AT) yürürlükten kaldirilan hükümlerine diger düzenlemelerde yapilan atiflar, bu Yönetmeligin ilgili hükümlerine yapilmis sayilir.

Yürürlük

MADDE 20 ? (1) Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 21 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür.

Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Sayfa olusturulma süresi: 1.06 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,734 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.