Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Asansör Bak?m Yönetmeligi

18 Kasim 2008 SALI Resmî Gazete Sayi : 27058

YÖNETMELIK

Sanayi ve Ticaret Bakanligindan:

ASANSÖR BAKIM VE ISLETME YÖNETMELIGI

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeligin amaci; insanlarin ve/veya yüklerin tasinmasinda kullanilan asansörlerin hizmete alindiktan sonra çevrenin, insanlarin ve canlilarin saglik ve güvenligini tehdit etmeyecek sekilde kullanimlarini saglamak üzere; isletilmesi, bakimi ve yillik kontrolleri için uyulmasi gereken kurallari belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayili Resmî Gazete?de yayimlanan Asansör Yönetmeligi (95/16/AT) kapsaminda monte edilmis asansörleri ve ayni Yönetmeligin yürürlüge girmesinden önce monte edilmis ve halen faal olan asansörleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayili Sanayi ve Ticaret Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddeleri ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 19 uncu maddesine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir açi olusturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup; insanlarin, insanlarin ve yüklerin, bir kisi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan veya kabin içindeki kisinin erisim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmis ise sadece yüklerin tasinmasina yönelik bir tertibati,

b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarim, imalat, montaj ve piyasaya arzindan sorumlu olan, asansöre CE uygunluk isaretini ilistiren ve AT uygunluk beyani düzenleyen gerçek veya tüzel kisiyi,

c) AT uygunluk beyani: Asansör monte edenin piyasaya arz ettigi asansörün Asansör Yönetmeligi (95/16/AT) hükümlerine uygunlugunu beyan ettigi belgeyi,

ç) Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligini,

d) Bakim: Asansörün hizmete alinmasindan sonra tasarlandigi biçimde, kullanim ömrü boyunca kendisinin ve bilesenlerinin, fonksiyonlarini ve güvenlik gereklerinin devamliligini saglamaya yönelik bütün islemleri,

e) Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir sekilde çalismasini saglamak amaciyla düzenli olarak bakimini, onarimini ve yillik kontrolünü yaptirmaktan sorumlu olan, binanin maliki veya kat maliki/malikleri veya bunlarin yetki verdigi gerçek veya tüzel kisiyi,

f) Kurtarma çalismasi: Asansör içerisinde insanin/insanlarin mahsur kaldigina dair bilginin alinmasiyla baslayan, asansörün teknik dosyasinda yer alan kurtarma talimatina uygun olarak yapilan ve insanin/insanlarin serbest kalmasiyla sonuçlanan çalismayi,

g) Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birligine bagli Elektrik Mühendisleri Odasi ve Makine Mühendisleri Odasinca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakim, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliligi belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini,

g) Yetkili servis: Asansör monte edenin, asansörlerin bakim hizmetlerini yürütmek için; sorumlulugu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapilan sözlesme ile yetki verdigi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kisiyi,

h) Yillik kontrol: Asansörün, güvenli ve isletme yönünden uygun sekilde çalistiginin tespiti için, hizmete alinmasini müteakip iki yil sonra, devaminda yilda en az bir kere bina sorumlusu tarafindan yaptirilacak kontrolü,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Asansörlerin Tescili

MADDE 5 ? (1) Asansörün monte edildigi binaya uygunlugu ile ilgili islemler, Belediye veya Belediye hudutlari disindaki yapilar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapi ruhsati vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluslar tarafindan 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayili Imar Kanunu ve ilgili diger kanunlar ve bu kanunlar kapsaminda yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür.

(2) Bu Yönetmelik kapsamina giren asansörlerin kayit altina alinmasi amaciyla, isletmeye alinacak asansörler, belediyeye veya belediye hudutlari disindaki yapilar için valilige veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapi ruhsati vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluslara tescil ettirilir. Asansör monte eden, asansörün AT Uygunluk Beyani ile birlikte adi geçen kuruluslara basvurarak asansörün tescilini yaptirir.

(3) Belediyeler veya Belediye hudutlari disindaki yapilar için Valilikler veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapi ruhsati vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluslarca yapilan tesciller, alti aylik dönemler itibariyle asansörün bulundugu ildeki Sanayi ve Ticaret Il Müdürlügüne listeler halinde bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Asansörlerin Bakimi, Bakimin Kapsami ve Bakimla Ilgili Diger Hususlar

Bakim

MADDE 6 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlerin kullanilmasi esnasinda, can ve mal güvenligini teminen sürekli kontrol altinda tutulabilmesi için;

a) Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylik bakim ve servis hizmetlerini vermek zorundadir. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasinda aylik bakim ve servis hizmetleri sözlesmesi yapilmasi zorunludur.

b) Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir baska asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylik bakim ve servis hizmetleri sözlesmesi yapmak zorundadir.

c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasinda yapilacak olan yetkili servis sözlesmesi, montaj ve revizyon konulari hariç, sadece bakim ve servis konularini içerir.

ç) Asansör monte eden, yaptigi her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarini 10 (on) yil süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylik bakim ve servis hizmeti veren bir baska asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa kosullarinda karsilamak zorundadir. Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sirlari sakli kalmak kaydiyla, yedek parçalarin yani sira bakim hizmeti verilebilmesini temin eden diger araç ve bilgileri de ilgililere saglar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunmasi amaciyla çesitli cihaz ve sifreleme yöntemlerini kullanmis ise, ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkâni saglamak zorundadir.

Bakimin kapsami

MADDE 7 ? (1) Can ve mal güvenliginin devamini saglamak için; asansörün ve tüm aksamlarinin bakimi, bakim ve isletme kilavuzlarinda yer alan talimatlara göre yapilmalidir.

a) Bakim;

1) Yaglama ve temizlemeyi,

2) Kontrolleri,

3) Kurtarma çalismalarini,

4) Ayarlama islemlerini,

5) Kullanima veya yipranmaya bagli olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bilesen onarimi veya degistirilmesini, kapsar.

b) Bakim;

1) Yeni bilesenin karakteristikleri orijinali ile ayni olsa dahi makine, asansör kabini, kapisi, kontrol paneli, kilavuz ray gibi bir ana bilesenin veya güvenlik aksaminin degistirilmesini,

2) Asansörün yerinin degistirilmesini,

3) Asansörün hiz, tasiyabildigi yük v.b. gibi herhangi bir karakteristiginin degistirilmesi de dahil modernizasyonunu,

4) Itfaiye tarafindan yapilan kurtarma çalismalarini,

5) Asansör boslugunun (kuyusunun) dis bölümlerinin temizlenmesini,

6) Asansör kabini iç kisminin temizlenmesini, kapsamaz.

Bakimla ilgili diger hususlar

MADDE 8 ? (1) Bakimla ilgili diger hususlar asagida belirtilmistir.

a) Bakim yapan firmaca temin edilecek asansör bakim defteri, yapilacak kontrollerde görevliler tarafindan incelenir. Bu defter asansörün varsa makine dairesinde veya bina sorumlusunca kalici olarak muhafaza edilir. Her bakimdan sonra asansör bakimi ile ilgili yapilan bütün islemler asansör bakim defterine islenir. Bakim defterine islenecek kayitlarin bir nüshasi bakim yapan firma tarafindan da muhafaza edilecektir.

b) Bakim yapan firmalar, asansörlerin bakimini bu Yönetmelige uygun olarak yapacak olup, can ve mal güvenligi yönünden asansörün risk tasimasi durumunda, bina sorumlusunu yazili olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapildiktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale getirilmesini saglayacaktir. Bakim yapan firmanin yazili ihtarina ragmen uygunsuzluk giderilmedigi takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktir.

c) Bakim isini üstlenen firma, bakim sözlesmesi imzalanmasi akabinde söz konusu asansör için detayli bir durum tespit raporu hazirlayip, bina sorumlusuna verecektir.

ç) Bakim yapan firma, bakimini yaptigi asansörün durumu hakkinda talep edilmesi halinde, ilgililere gerekli her türlü bilgiyi verecektir.

d) Bakimi yapan firma, bina sorumlusunun, iki kisiden az olmamak üzere asansör sayisini dikkate alarak belirleyecegi sayida kisiye acil durumlarda kurtarma çalismasi konusunda egitim vermek zorundadir. Verilen bu egitim bir tutanakla kayit altina alinacaktir. Ayrica kurtarma çalismalarini içeren talimat, kurtarma çalismasini yapacak olanlarin kolaylikla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilecektir. Bina sorumlusu, egitim alan kisilerin degismesi halinde yeni görevlilere egitim verilmesini saglayacaktir.

e) Bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numarali alt bentlerinde yer alan ve bakim çalismasi olarak degerlendirilmeyen asansöre ait degisiklikler, herhangi bir asansör monte eden tarafindan yerine getirilmelidir.

f) Asansör bakimi yapilirken, yürürlükte bulunan bakim ile ilgili standartlar dikkate alinmalidir.

g) Bakim sözlesmelerinde bu Yönetmelige aykiri hususlar yer alamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bina Sorumlusu ve Yillik Kontrol

Bina sorumlusu

MADDE 9 ? (1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarina uygun olarak güvenli bir sekilde çalismasini saglamak amaciyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakimini yaptirmaktan ve kullanicilarin can ve mal güvenliginin tam olarak saglanmasi amaci ile gerek kullanim hatalarindan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yillik kontrolünü asansörün hizmete alinmasini müteakip iki yil sonra, devaminda ise yilda en az bir kere yaptirmaktan sorumludur.

Yillik kontrol

MADDE 10 ? (1) Yapinin bagli bulundugu Belediye veya Belediye hudutlari disindaki yapilar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapi ruhsati vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluslarca, asansörün hizmete alinmasini müteakip iki yil sonra, devaminda yilda en az bir kere olmak üzere, her asansörün kontrolü yapilir. Ancak, kadrosunda yeterli sayida Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapi ruhsati vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluslar, yillik kontrol isini, o asansörün yapiminda görev almamis Yetkili Mühendislere yaptirabilirler. Bu mühendisler tarafindan can ve mal güvenligi yönünden tesisin isletilmesine engel bulunmadigina dair en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazirlanan raporun birer nüshasi Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapi ruhsati vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluslarda, bakim yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi sorumlulugu, asansörün bulundugu bina sorumlusuna aittir.

(2) Yillik kontrol, asansörün bakimini üstlenen firma nezaretinde gerçeklestirilecektir.

(3) Bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numarali alt bentlerinde yer alan ve bakim çalismasi olarak degerlendirilmeyen asansöre ait degisiklikler sonrasinda veya meydana gelebilecek bir kaza sonrasinda yillik kontrol tekrarlanacaktir.

(4) Yillik kontrol neticesinde, asansörün çalismasinda can ve mal güvenligi açisindan bir tehlike söz konusu ise; asansörün çalismasina can ve mal güvenligi saglanincaya kadar izin verilmez. Buna ragmen, asansörün çalistirilmasindan bina sorumlusu sorumludur.

(5) 1/1/2012 tarihinden itibaren yapinin bagli bulundugu Belediye veya Belediye hudutlari disindaki yapilar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapi ruhsati vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluslar, bina sorumlularinin yapacaklari basvurular uyarinca yapilacak yillik kontrolleri, TS EN 17020 standardina göre asansör konusunda akredite olmus A tipi muayene kuruluslarina yaptiracaklardir. Bu kurulusça verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilerek, birer nüshasi Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapi ruhsati vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluslarda, bakim yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilecektir. Yillik kontrolün yaptirilip yaptirilmadiginin denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutlari disindaki yapilar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapi ruhsati vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluslar sorumludur.

BESINCI BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

Aykiri davranislarda uygulanacak hükümler

MADDE 11 ? (1) Bu Yönetmeligin hizmete iliskin hususlarina aykiri hareket edenler hakkinda; 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun, taraflarin bu Kanun kapsami disinda kaldigi durumlarda ise genel hükümler geçerlidir.

Yürürlükten kaldirilan hükümler

MADDE 12 ? (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayili Resmî Gazete?de yayimlanan Asansör Yönetmeliginin (95/16/AT) 14 ilâ 26 nci maddeleri yürürlükten kaldirilmistir.

Yürürlük

MADDE 13 ? (1) Bu Yönetmelik yayimi tarihinden alti ay sonra yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 14 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür.

Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Sayfa olusturulma süresi: 1.00 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,736 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.