Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 3

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Hidrolik Asansörler

Hidrolik Asansörler

Kaldirma isi, hidrolik sivisini, kabini dogrudan veya dolayli olarak etkileyen bir kaldiriciya sevk eden ve elektrikle tahrik edilen bir pompa vasitasiyla gerçeklesen asansörlerdir.

Bu asansörlerde asagi yön hareketi kabinin kendi agirligi ile gerçeklesmektedir.

Hidrolik asansörlerde makine dairesi genel olarak, ilk durak seviyesinde bulunur.

Burada bir yag kazani ve bunun üzerinde hidrolik makinesi(düzenegi), kumanda panosu ve hidrolik sivisinin içinden geçtigi hortumlar bulunmaktadir.

Asansör kuyusu içinde; Kabin, varsa karsi agirlik, silindir piston sistemi, aski tertibati ve tamponlar bulunmaktadir.


Hidrolik asansörler elektrigin tahrik ettigi pompanin yagi itmesiyle pistonlarin kabini kaldirmasi esasina göre çalisir.

Pompalanan yag, hidrolik makinesinden belirli sartlari yerine getirerek geçip borular vasitasiyla silindiri harekete geçirirler.


Silindir kabine dogrudan veya dolayli olarak baglanmis olabilir. Silindirin ittigi kabin alinan kumanda ile gerekli kata tasinir.


Hidrolik asansörler genellikle; Konutlarda, villa ve evlerde, tadilat gören binalarda; bina statigine ek yük getirilmesinin istenmedigi durumlarda(örnegin eski eser tadilati), fabrikalarda, alis veris merkezlerinde panaromik olarak kullanilirlar.

Avantajlar:
1-) Bina stati?ine yük getirilmesinin istenmedi?i durumlarda. (Örn.: Revizyon veya restorasyonlu yap?larda)
2-) Çat? tasar?m?nda serbestlik ve teras kat?na ula?ma imkân? sa?lar.
3-) Makine dairesi yerinin serbest seçimi. (Alt, ara veya üst katta asansör kuyusuna en fazla 5 Metre mesafede)
4-) Yüksek ta??ma kapasitesi ihtiyaçlar?n? rahatl?kla kar??layabilme,(100 Kg./20 ton)
5-) A?a?? ini?te masrafs?z çal??ma,
6-) Sessiz çal??ma,
7-) Hassas kat ayar? ( ) ve kabini kat hizas?na her iki yönde otomatik seviyelime,
8-) Olas? ar?zalarda asansör otomatik olarak kata ula?mas?, Tahrik motoru sadece asansör yukar? giderken çal???r, a?a?? yönde ise sistem kendi a??rl??? ile hareket eder. Bu avantaj herhangi bir olas? ar?zada ( Enerji kesilmesi, sigorta atmas? gibi) ilave enerji kaynaklar? olmadan kabinin a?a?? yönde bir alt kata hareketini sa?lar.
9-) Darbesiz kalk?? ve duru?; Kademesiz h?z ayar?,
10-) Panoramik asansör uygulamalar?nda az donan?mla daha fazla estetik görünüm,
11-) ?ni? h?z?, ç?k?? h?z?na ba??ml? olmadan yükseltilebilir. Bu avantaj, motor gücünü yükseltmeden, bina trafi?inin artt?r?lmas?nda kullan?labilir.
12-) Kabine dört taraftan giri? sa?lanabilir.(Direk alttan pistonlu hidroliklerde)
13-) Büyük kabin alanlar?n?n uygulanmas?na imkan sa?lar.


Dezavantajlar?:

1-) Zaman içinde olabilecek ya? kaçaklar? çevredeki su kaynaklar?n? kirletebilir.
2-) Seyir mesafeleri s?n?rl?d?r.(Maksimum 30 metre)
3-) Gerekli motor gücü ayn? h?zda ve ayn? kapasitedeki konvansiyonel tip asansörlere oranla fazlad?r.
4-) Ya??n ?s? seviyesini sabit de?erlerde tutabilmek için s?cak bölgelerde klima so?uk bölgelerde ise ?s?t?c? gerekebilir.
5-) Yaln?zca dikey çal??maya uygun özelliktedirler,
6-) Kullan?lan ya??n özellikleri s?cakl?k ile de?i?ti?inden performans de?i?iklikleri olabilir.(Otomatik seviyelime ile bu problem rahatl?kla giderilmektedir)
7-) Yüksek süratli asansör uygulamalar? için uygun de?ildir.Asansör h?z? maksimum 1.00 m/sn.ye kadar yükseltilebilir.

Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Sayfa olusturulma süresi: 1.04 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,751 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.