Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Asansör Kullanma Talimat?


ASANSÖR KULLANMA TAL?MATI

 • 12 ya??ndan küçüklerin yaln?z asansöre binmelerine müsaede etmeyin.
 • Asansöre binerken kabini görerek kabine ad?m at?n.
 • Geri geri yürüyerek asansöre binmeyin.
 • Asansöre girip ç?karken oyalay?c? hareketlerde bulunmay?n.
 • Kap?lar?n mutat ?eklin d???nda açmaya veya kapanmaya zorlamay?n.
 • Kap?s?z kabinlerde kabin içinde seyir halinde iken hareketli olan kap? taraf?nda durmay?n ve kap? taraf?ndaki duvara kendinizin veya e?yalar?n?n temas etmemesi için tedbir al?n.
 • Kabin içindeki yüklerin dengeli yüklenmesi ve kaymas?n?n engellenmesi kullan?c?lar aç?s?ndan büyük önem ta??maktad?r.
 • Asansörünüzün periyodik bak?m?n? Montaj firman?z?n belirtti?i periyotlarda ve bak?mc? firma vasf?na haiz bir asansör firmas?na yapt?r?n.
 • Kap? cam?n? k?rarak içinden ç?kmaya çal??may?n.
 • (Varsa) Kurtarma kapa??n? açarak ç?kmaya çal??may?n bu kapak ancak d??ar?dan kurtama i?lemi yap?ld???nda aç?labilir.
 • Asansörünüzün makine dairesi veya varsa kurtarma kapaklar? gibi yerlerin mutlaka kilitli ve anahtarlar?n?n ar?za halinde yetkilililerin kolay ula?abilece?i bir yerde bulundurun.
 • Asansörü ça??rmak amac?yla butonlara sürekli bas?l? tutmay?n.
 • Asansör içinde kat aras?nda kalan ki?ilerin kurtar?lmas?nda asansör firmas? veya bak?mc? Firman?n talimatlar?na uyun.
 • Ehliyetsiz veya kurtarma e?itimi verilmemi? ki?ilerin asansörde kalanlar? kurtarmak veya asansörü tamir etmek amac?yla müdahelelerine müsaede Etmeyin.
 • Unutmay?n !!! Asansörde meydana gelen kazlar?n ço?unlu?u yanl?? KULLANMA - KURTARMA i?lemleri s?ras?nda gerçekle?mektedir.
Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Sayfa olusturulma süresi: 1.61 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,748 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.