Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Makine Dairesiz Asansör

Makine Dairesiz Asansörler

Makine daireleri binalar?n üzerinde belirgin bir yap?ya sahiptir, ve bina üzerinde belli bir yer kaplamaktad?r.

Makine dairesinin kaplad??? alan bina esteti?ine ço?u zaman uymaz. Makine dairelerinin bina üzerinde yer kaplad??? ve bina esteti?ini bozdu?u dü?ünülerek, di?lisiz makineler üretime girmi?tir.

Di?lisiz makine denilen bu makinemiz frekans kontrollü çal???p, Asansörün duru? kalk?? ve tek hareketli parças?yla kabinin seyrine büyük bir konfor sa?lar.

Di?lisiz makine sayesinde makine dairesi ortadan kalk?p, Asansör kuyusu içerisinde, montaj?n?n gerçekle?tirilmesidir.

 

Di?lisiz makine hassas kalk?? ve duru?lar?yla, sessiz ve titre?imsiz çal??mas?yla büyük bir konfor sa?lar.

Di?lisiz makine di?er asansör makinelerine oranla çok daha verimlidir.

 

Ayr?ca enerji tüketiminde geleneksel asansör motorlar?na göre % 40 daha az enerji tüketmektedir.

Ta??ma kapasitesi 2000 kg 1,6 m/sn h?zda çal??abilmektedir. Di?lisiz makineye müdahale edilmesi mümkündür.

Makine dairesinin kuyu üzerinde tesisinin müsait olmad??? yerlerde büyük bir çözünürlük sa?layan di?lisiz makine ile çal??an asansörlerde asansör kabini kat aras?nda kald??? zaman, tahrikli asansörlerde oldu?u gibi freni açmak ve volan? çevirerek Asansör kabinini takip etmeye gerek yoktur.

 

Kumanda panosuna müdahale ile ikaz ???klar? sayesinde kabinin otomatik olarak en yak?n kata geli?ini izlemek mümkündür.
Genelde bu tip yüksek kapasiteli asansörler özellikle yolcu terminalleri, çok katl? ma?azalar, al??veri? merkezleri ile e?itim, kültür ve sa?l?k kurulu?lar? için uygun bir çözüm olu?turmakta.

Makine dairesine gerek duymamas? gelir getiren bina alan?n? artt?rmakta, bunu yans?ra, sistemin enerji etkinli?i, i?letme maliyetini dü?ürerek ek bir de?er kazand?rmaktad?r.

Tasar?mc?lar ve mimarlar ise hem makine dairesinin olmamas? hem de esnek dekorasyon olanaklar? sayesinde i?lerinin kolayla?mas?ndan hayli memnunlar.


Makine dairesiz sistemlerin avantajlar?

1. Makine dairesiz tasar?m ile bina hacminde tasarruf.
2. Üstün kontrol teknikleri ile e?siz duru? hassasiyeti.
3. Her çe?it binaya kolay entegrasyon.
4. Kald?rma ünitesinin üstün performans? ile sessiz ve konforlu seyir.
5. Daha az kalk?? ak?m?, daha az enerji kullan?m?.
6. H?zl? ve etkin montaj.
7. Optimum performans.

Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Sayfa olusturulma süresi: 1.20 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,767 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.