Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Kurtarma Talimat?

KURTARMA OPERASYONLARI YALNIZCA BU KONUDA E??T?LM?? VEYA YETK?L? PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

KURTARMA OPERASYONU ESNASINDA GÜVENL?K TERT?BATLARI DEVRE DI?I BIRAKILMAMALIDIR.

1) Makine dairesinde ana ?alterden enerjiyi kesiniz. (1)

2) Kabinin bulundu?u yeri belirleyiniz. (s?n?r seviyelerini a?m?? veya kat aras?nda kalm??)

3) Kabinde mahsur kalan ki?ilere sakin olmalar?n? ve yapaca??n?z i?lemi anlat?n?z.

4) Volan veya motor üzerindeki i?aretlerden kabinin ini? yönünü belirleyiniz.

D?KKAT : Kabin sadece alt s?n?r seviyesini a?m?? ise yukar?ya do?ru kurtarma i?lemi yap?l?r. Bunun d???ndaki durumlarda kabin a?a??ya do?ru indirilerek kurtarma i?lemi yap?lmal?d?r.

D?KKAT : Kabin ara katlarda ise ve a?a??ya hareket alm?yorsa kurtarma hareketine devam etmeyiniz. Yetkili bak?m servisinin gelmesini bekleyerek, kabinin a?a??ya hareket etmedi?ini bak?m firmas?na belirtiniz.


5) Volan? iyice tutunuz. (2). Makine üzerindeki elektromanyetik frenin fren kolunu yava?ça aç?n?z. (3) ?ni? yönünde volan? çeviriniz.

6) Kabini, volan? ini? yönünde çevirerek kat hizas?na getiriniz. Kabinin kat hizas?na geldi?ini halatlardaki kat i?aretlerinden anlayabilirsiniz.

D?KKAT : Kabin a?a?? veya yukar? yönde hareket alabilir.


D?KKAT : Kurtarma operasyonu esnas?nda kabin kontrolünüz d???nda h?zla hareket ederse, fren kolunu (3) hemen b?rakarak kabinin durmas?n? sa?lay?n?z.


7) Kabinin kat hizas?na geldi?ine emin olunca, fren kolunu yava?ça b?rakarak kabinin hareketini durdurunuz.

8) Kabin kap?s?n? elle yava?ça açarak kabindeki ki?ileri tahliye ediniz.

9) Tam bir seviye olmad??? için, kabindeki ki?ilerin e?i?e tak?lmamalar?na dikkat ediniz.

D?KKAT : Kurtarma operasyonundan sonra kat kap?lar?n?n kilitlendi?inden ve kuyuya aç?k bir hacmin kalmad???ndan emin olunuz.


D?KKAT : Ana ?alterin enerjisinin kesik kalmas?na dikkat ediniz.

 

10) Bak?m? yapan asansör firmas?na haber vererek, gerekli müdahalenin yap?lmas?n? sa?lay?n?z.

11) Kat kap?lar?n? acil açma anahtarlar? sadece e?itilmi? veya yetkili personelce kullan?lmal?d?r. Kat aras?ndan veya kurtarma kapa??ndan tahliye i?lemi ancak asansörcülerin denetiminde gerçekle?tirilmelidir.


Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Sayfa olusturulma süresi: 1.04 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,768 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.